Špeciačná analýza pomocou IC-ICP-MS - typické aplikácie a nastavenia

Obr. 1 – ryža, zelenina, chili, korenie


Rozlíšiť rôzne chemické formy daných prvkov je v praxi stále viac vyžadovaná, najmä v oblasti potravinárstva, životného prostredia, farmaceutického aj ďalšieho priemyslu. Rôzne formy daného prvku (špécie) môžu mať rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti a s tým spojenú toxicitu. Ich celkový obsah už teda v súčasnej dobe nie je dostačujúcou informáciou.

Jednotlivé formy sa od seba musia najprv oddeliť (separovať) a následne detegovať. Jedným z prístupov takto vykonanej špeciačnej analýzy je separácia rôznych chemických foriem pomocou iónovej chromatografie (IC) a ich následná detekcia až na stopovej úrovni pomocou ICP-MS .

Thermo Scientific, výrobca špičkových iónových chromatografov ICP-MS , ponúka kompletné riešenie pre špeciačnú analýzu. Plne funkčné prepojenie IC a ICP-MS je ovládané univerzálnym softvérom Qtegra ISDS s pluginom ChromControl (Qtegra ChromControl plug-in, Class 1).

Obr. 2 - Qtegra

Obr. 2 – Qtegra s integrovaným pluginom Chromcontrol

Metóda IC-ICP-MS je široko rozšírená v mnohých aplikáciách. Vývoj metódy a nastavenie optimálnych parametrov merania sú kľúčové pre úspešnú separáciu a zisk správnych kvantitatívnych výsledkov.

Obr. 3 - iCAP RQ a ICS 5000

Obr. 3 – iCAP RQ a ICS 5000

Nahliadnite do súhrnnej brožúry aplikačných poznámok, v ktorej sú prehľadne popísané všetky dôležité metodické informácie k špeciačnej analýze As, Br, Cr, I a Hg v rôznych matriciach.

Brožúra na stiahnutie TU .

Viac informácií nájdete TU .

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať ( cizmar@pragolab.sk , kondekova@pragolab.sk ).