ICP-MS

Single Quadrupole: iCAP RQ
Spoľahlivý, produktívny a robustný ICP-MS s veľkou priechodnosťou vzoriek používaný v laboratóriách s náročnými požiadavkami a aj v laboratóriách pre rutinné analýzy. Výnimočný, logicky riešený dizajn umožňuje jednoduché riešenia úloh v každodennom chode laboratória.

Detail

Triple Quadrupole: iCAP TQ
Nové ICP-MS - iCAP TQ na báze trojitého kvadrupólu pre maximálnu elimináciu interferencií, ktorý prináša vyššiu výkonnosť pri zachovaní jednoduchej obsluhy ako aj pre rutinné analýzy, tak aj pre náročné výskumné aplikácie.

Detail

TOF-ICP-MS
icpTOF hmotnostná spektrometria na báze time of flight detekcie pre ultrastopovú analýzu prvkov v rôznych matriciach, ale tiež aj pre prípad špeciálnych aplikácií, ako napr. špeciačné analýzy, meranie nanočastíc, príp. pre spojenie s laserovou abláciou.

Detail