ICP-MS iCAP TQ

O produkte

iCAP_TQ_reaction_finder.jpg

Ľahká obsluha
Sila trojitého kvadrupólu s prekvapivo ľahkou obsluhou

Thermo Scientific predstavuje nové ICP-MS, teraz s trojitým kvadrupólom – iCAP TQ ICP-MS. Prináša vyššiu výkonnosť pri zachovaní jednoduchej obsluhy ako aj pre rutinné analýzy, tak aj pre náročné výskumné aplikácie.

iCAP_TQ_reaction_finder.jpg

Reaction Finder
Jednoduchý vývoj metódy aj pre náročné aplikácie

Založené na používateľmi overenej platforme intuitívneho hardvérového dizajnu. Softvér je zameraný na ľahkú obsluhu prístroja, pričom zjednodušuje pracovné postupy a integruje ovládanie všetkých periférnych zariadení. Výrazná eliminácia interferencií zaručuje jednoduché riešenie laboratóriám, ktoré sa stretávajú s komplexnými vzorkami.

iCAP_TQ_reaction_finder.jpg

Správne na prvýkrát
Presná analýza a odstránenie interferencií aj u zložitých vzoriek

Thermo Scientific iCAP TQ ICP-MS ponúka jednoduché prepínanie medzi jednoduchým (SQ – single quadrupole) a trojitým kvadrupólom (TQ) v jedinej metóde v závislosti na vašich analytoch. V intuitívnom softvéri s platformou Reaction Finder iba zvolíte prvky, ktoré chcete merať, o zvyšok sa postará sám softvér.


TQ technológia - vysoko efektívne odstránenie interferencií pre presné a spoľahlivé výsledky

iCAP_TQ_reaction_finder.jpg

Nové príležitosti
Budúcnosť laboratórií a objavovanie vyvíjajúceho sa trhu

Technológia s trojitým kvadrupólom umožňuje použitie až 4 kolíznych a reakčných plynov. Systém nevyžaduje pokročilé znalosti komplexných chemických reakcií. Reaction Finder všetko urobí za Vás. Automaticky vyberie izotop, reakčný plyn, a produktový ión. Tím výrazne znižuje časové aj znalostné nároky na vývoj metódy. Je tak prístupný všetkým používateľom a poskytuje spoľahlivé výsledky. Ak potrebujete merať v SQ móde, jednoducho zvolíte v SW mód SQ (single quadrupole) s KED (kinetic energy discrimination). Flexibilne môžete kedykoľvek prepnúť z módu SQ (single quadrupole) do módu TQ (triple quadrupole).

iCAP_TQ_reaction_finder.jpg

Možnosti bez hraníc
Posunuje hranice vášho výskumu k ultra nízkym detekčným limitom

Nechajte Reaction Finder vybrať ten správny mód:

  • SQ mód: rovnaký ako klasický SQ-ICP-MS, Q1 prepustí všetky hmoty
  • TQ on mass mód: Q1 a Q3 sú nastavené na rovnaké hmoty
  • TQ mass shift mód: Q1 a Q3 nastavené na rôzne hmoty

iCAP TQ ICP-MS

Obr. 1: TQ mass shift mód

Taktiež iCAP TQ umožňuje zapojiť rôzne periférne zariadenia, ktorých ovládanie je plne integrované do SW Qtegra ISDS:

  • Autodilutor
  • Špeciácie – plug-in ChromControl
  • Nanočastice – plug-in npQuant
  • Laserová ablácia – plug-in trQuant
  • Autosampler
  • Kit pre organické látky
  • Kit odolný voči kyselinám ako HF alebo H 2 SO 4