Thermo Scientific

TS_logo.png

Thermo Fisher Scietnific je celosvetovým lídrom v predaji prístrojov a zariadení do analytických a kontrolných laboratórií. Spoločnosť sa riadi sloganom – Kde je výzva, tam sme my. Táto filozofia pomáha vedcom reagovať na výzvy, ktorým čelia v laboratóriách alebo v teréne každý deň. Pre podporu užívateľom ponúka spoločnosť celosvetovú sieť aplikačných laboratórií a servisných stredísk s podporou špecializovaných profesionálov.

High-endové analytické prístroje, laboratórne zariadenia, softvéry, služby, spotrebný materiál a činidlá od spoločnosti Thermo Fisher Scientific pomáhajú užívateľom riešiť zložité problémy s ktorými sa stretávajú pri svojej práci, zlepšiť diagnostiku pacienta a v neposlednom rade zvýšiť produktivitu laboratória.

Odkaz na stránky dodávateľa: Thermo Scientific