Seriál o STELLARIS systémoch - 3. diel: Detekcia a TauSENSE technológia

V minulom diele sme písali o AOBS a použití rôznych laserov v systéme STELLARIS. V predchádzajúcich dieloch sme predstavili nové detektory, ale nezaoberali sme sa princípom a prierezom rôznych technológií pre detektory. V tomto diele sa budeme týmto technológiám venovať a ... viac

Prečo práve rotačné vákuové koncentrátory

Moderné odstredivé vákuové koncentrátory umožňujú optimalizovať nastavenie troch základných parametrov. viac

HDX-MS (Hydrogen Deuterium Exchange Mass Spectrometry) – silný nástroj pre charakterizáciu štruktúry proteínov

Určenie štruktúry proteínov a ich komplexov je kľúčová pre pochopenie ich funkcie. viac

Rýchle, automatické a presné stanovenie koncentrácie alkoholu v krvi prostredníctvom plynovej chromatografie s headspace nástrekom a plameňovo-ionizačným detektorom

Jeden z najbežnejších testov vo forenznej oblasti. viac

Seriál o STELLARIS systémoch - 2. diel: AOBS a Lasery

Tentokrát sa budeme venovať akusticko-optickému prvku AOBS a laserom, ktoré je možné pripojiť do systému. viac

Aplikačné možnosti lyofilizácie a príklady súčasnej inštrumentácie

Obľuba lyofilizácie má v dnešnom globalizovanom svete stúpajúcu tendenciu, a to vďaka neustále sa zvyšujúcemu tlaku na dobu skladovateľnosti (expiráciu) a efektivitu ďalšieho spracovania (použitia) mnohých materiálov. viac

Seriál o STELLARIS systémoch - 1. diel: Detekcia

Prvý diel je venovaný spôsobu detekcie a novým detektorom. viac

Dostupný reliéfny kontrast pre vzpriamené mikroskopy

Dnes sa spolu zameriame na problematiku školských vzpriamených mikroskopov. Tieto mikroskopy sú logicky prístroje s najjednoduchšou konštrukciou a väčšinou aj s iba základnými možnosťami pozorovania. viac