HPLC aplikačné kompendium

Stiahnite si aplikačný prehľad v podobe „Productivity enhancement with liquid chromatography solutions - Application compendium“ viac

Analýza dychu v reálnom čase (Real Time) pomocou SUPER-SESI-HRMS

Základné metódy klinickej diagnózy (analýza krvi, moču atď.) patrí dnes právom k neodmysliteľným úkonom lekárskeho vyšetrenia. Analýza zložiek dychu bola niekoľko rokov prehliadaná z dôvodu absencie techniky pokrývajúce nedokonalú manipuláciu a prílišnú variáciu v procese... viac

Kolóna Accucore Biphenyl

Novinka zo série Accucore HPLC kolón s technológiou pevného jadra. viac

KOMPLETNÉ RIEŠENIE LABORATÓRIA V SPOLUPRÁCI S FIRMOU PRESI A LEICA MICROSYSTEMS

Vážení zákazníci, naša spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. na základe Vašich podnetov a aplikácií Vám prináša novú pomoc v oblasti prípravy vzoriek pre mikroskopiu, a to nielen pre metalografiu. Začiatkom roka sme pribrali do nášho portfólia nového partnera, ktorý pôsobí na trhu s... viac

UV-VIS ANALÝZA HORKOSTI A CELKOVÝCH SACHARIDOV V PIVE

Pivo je jedným z najobľúbenejších nápojov a z archeologických nálezov je zrejmé, že je najmenej 7 000 rokov staré. V priebehu niekoľkých storočí sa výroba piva stala priemyslom s obratom niekoľko miliárd US dolárov, v ktorom dominujú predovšetkým veľké nadnárodné... viac

Ultraviolet photodissociation (UVPD) - univerzálna a inovatívna fragmentácia na vyššej úrovni

Z hľadiska moderných aplikácií v hmotnostnej spektrometrii je samotná informácia o molekulovej hmotnosti už mnohokrát nedostatočná. Nezastupiteľnú úlohu tak zohrávajú štruktúrne informácie získané analýzou fragmentačných spektier materských iónov pri vysokom rozlíšení. viac

ACCLAIM SURFACTANT – kolóna pre analýzu tenzidov

Kolóny Thermo Scietific Acclaim Surfactant patria do skupiny kolón pre špeciálne aplikácie. Kolóny Acclaim Surfactant sú vysokoúčinné silikagélové kolóny pre separáciu aniónaktívnych, katiónaktívnych a neionogénnych tenzidov. viac

STANOVENIE VEĽKOSTI KRYŠTÁLOV V KALCINOVANOM ROPNOM KOKSE PODĽA ASTM D518

Kalcinovaný ropný koks (CPC) sa vyrába zo "zeleného" ropného koksu, ktorý je vedľajším produktom rafinácie ropy. Elektródy použité pri tavení kovov sú zvyčajne vyrobené z CPC hlavne z dôvodu jeho štruktúry, ktorá je podobná špongii, čo zlepšuje kontakt medzi elektródou a... viac