Dostupný reliéfny kontrast pre vzpriamené mikroskopy

Dnes sa spolu zameriame na problematiku školských vzpriamených mikroskopov. Tieto mikroskopy sú logicky prístroje s najjednoduchšou konštrukciou a väčšinou aj s iba základnými možnosťami pozorovania.

Kým sú vzorky farbené, či rastlinného pôvodu, zaručí aj základný kvalitný mikroskop plnohodnotný zážitok s možnosťou pozorovania všetkých potrebných štruktúr. Kameň úrazu sa zjaví vo chvíli, keď chceme mikroskopom pozorovať široké spektrum vzoriek. Obzvlášť vo chvíli, keď kvôli nedostatku času či financií nie je priestor pre riadne farbenie a fixáciu vzorky. A to je práve prípad výukových mikroskopov, kedy je hlavným cieľom ukázať študentom všetko, čo je len možné, bez nutnosti zložitej úpravy vzorky, a ideálne v pôvodnej, prirodzenej podobe. A tu sa rozvíja priestor pre implementáciu kontrastných techník.

Vzpriamené transmisné mikroskopy umožňujú väčšinou okrem pozorovania vo svetlom poli pozorovanie v tmavom poli (DF - z angl. darkfield), fázovom kontraste (PH - z angl. phase contrast), polarizácii (POL) a v Nomarskiho diferenciačnom kontraste (DIC - z angl. differential interference contrast).

Tmavé pole

Tmavé pole je väčšinou prvá z kontrastných metód, ktorá je pre výučbu použitá. Jej nespornou výhodou je nízka obstarávacia cena a zvýšená rozlišovacia schopnosť, obzvlášť v oblasti okrajových štruktúr. Táto metóda je výborná pre pozorovanie napr. prvokov, vírnikov, pomaliek, chvostoskokov a pod.

DF.jpg

Obr. 1 - Príklad temného poľa na snímke rias

Fázový kontrast

Veľmi účinná kontrastná metóda, ktorá však vyžaduje použitie špeciálnych objektívov. Okolo objektov vzniká silný „halo efekt“ a farebná kompozícia snímky je úplne zmenená. Ideálne použitie je napr. pri pozorovaní jednotlivých buniek, spermií a baktérií.

PH.jpg

Obr. 2 - Chuťové poháriky vo fázovom kontraste. Výrazné navýšenie kontrastu sprevádza typická zmena farebného zloženia obrázku

Polarizácia

Špecifická kontrastná metóda. Pri pozorovaní geologických rezov je nenahraditeľná, avšak v pozorovaní živočíšnych a rastlinných preparátov nehrá tak dôležitú úlohu. Je však výborná pre zobrazenie kryštálov v tkanivách a roztokoch, zvýraznenie špecifických štruktúr, či látok, napr. žlče.

POL.jpg

Obr. 3 - Vlákno ovčej vlny vo svetlom poli a polarizácii

DIC

Kráľ kontrastných metód, obzvlášť u vzpriamených mikroskopov. Táto kontrastná metóda prináša 3D reliéfny kontrast bez akéhokoľvek zníženia výsledného rozlíšenia. Bohužiaľ, navýšenie ceny mikroskopu je také výrazné, že ani rutinné laboratóriá si často nemôžu takú investíciu dovoliť, nieto školské pracoviská. Navyše správne nastavenie Nomarskiho kontrastu je pomerne zložité a určite nie je vhodné pre študentov.

DIC.jpg

Obr. 4 - Spermie v DIC kontraste. Môžete si všimnúť 3D priestorového efektu pri vysokom rozlíšení detailov

Z tohto zhrnutia je vidieť, že nie je veľa kontrastných techník vhodných pre študentské laboratóriá. Aj preto sa spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. rozhodla spojiť sily so spoločnosťou Lumicra Microsolutions pri vývoji nových inzertov pre šikmé osvetlenie.

Šikmé osvetlenie

Šikmé osvetlenie (oblique ilumination) je svojím princípom jednoduchá, ale veľmi účinná metóda, ako zlepšiť kontrastné možnosti Vašich mikroskopov. Vzniká zasunutím špecifickej vložky do kondenzorovej štrbiny. Vzorka si ponecháva pôvodné farebné spektrum a jeho štruktúra sa stáva 3D reliéfnou. Nie sú potrebné špeciálne objektívy, o všetko sa postará kondenzorová vložka.

epitel%20PH%20BF%20OB.png   %C5%BEl%C3%A1za%20BF%20OB.png  

Obr. 5 a 6 - Porovnanie vykreslenia epitelových buniek ústnej dutiny vo svetlom poli a šikmom osvetlení a porovnanie svetlého poľa, fázového kontrastu a šikmého osvetlenia na snímke žľazy hmyzu

Kompatibilita

Vložky šikmého osvetlenia sú kompatibilné predovšetkým s mikroskopmi Leica DM500 a DM750. Primárne určenie týchto mikroskopov pre študentské účely z nich urobili prvú voľbu pre úpravu týchto inzertov. Teraz majú mikroskopy Leica DM500 a DM750 okrem temného poľa, fázového kontrastu, polarizácie a fluorescencie navyše možnosť i šikmého osvetlenia. Dostupné kontrastné metódy, ktoré posunú možnosti Vašich študentov o krok ďalej.

A čo rutinné laboratóriá?

Vložky sú určené pre kondenzory no. 1113613. Tieto kondenzory sú primárne určené pre školské mikroskopy Leica DM500 a DM750 , avšak sú kompatibilné aj s laboratórnymi mikroskopmi Leica DM1000 – DM2500 .

Ak Vás táto kontrastná metóda zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám vložky osobne predvedieme, či s Vami skonzultujeme kompatibilitu s Vašim existujúcim mikroskopom.

LUMICRA_.png

Obr. 7 - Slidery šikmého osvetlenia

Pre viac informácií a možné rezervácie nás, prosím, kontaktujte na adrese: mikroskopie@pragolab.cz

Váš tím PRAGOLAB s.r.o.