Acclaim Organic Acid – kolóny pre analýzu organických kyselín

Kolóny Thermo Scientific Acclaim Organic Acid patria do skupiny kolón pre špeciálne aplikácie. Kolóny Acclaim Organic Acid (OA) boli navrhnuté špeciálne pre separáciu hydrofilných alifatických a aromatických organických kyselín pri nízkom pH s UV detekciou. Vďaka patentovanej zabudovanej polárnej funkčnej skupine sú tieto kolóny vhodné pre široké spektrum operačných podmienok vrátane 100% vodnej mobilnej fázy (bez pridania organického rozpúšťadla).

Hlavné výhody kolón Acclaim Organic Acid:

 • Testované na účely zabezpečenia konzistentnej separácie organických kyselín
 • Kompatibilita so 100% vodnou mobilnou fázou, optimálne pre separáciu hydrofilných alifatických organických kyselín na reverznej fáze
 • Hydrolytická stabilita pri nízkych hodnotách pH je optimálna pre analýzu organických kyselín na reverznej fáze
 • Ideálna selektivita pre separácie širokého spektra organických kyselín, vrátane hydrofilných alifatických kyselín, C1 až C7 alifatických kyselín, aromatických kyselín a vybraných aminokyselín
 • Vhodné pre analýzu potravín, nápojov, liečiv, medziproduktov chemickej výroby a vzoriek zo životného prostredia
 • Ideálne pre kontrolu kvality vďaka rýchlym analýzam a minimálnym nárokom na prípravu vzorky

Stabilný výkon so 100% vodnou mobilnou fázou

Vzhľadom k svojej rozpustnosti sa polárne organické kyseliny na reverznej fáze lepšie separujú za použitia 100% vodnej mobilnej fázy. Typické fázy, ktoré sa v chromatografii používajú, sú vysoko hydrofóbne a ich funkčné skupiny sú použitím 100% vodnej mobilnej fázy poškodzované, čo spôsobuje zhoršenú retenciu analytov. Kolóny Acclaim OA eliminujú túto premenlivú retenciu vďaka polárnym skupinám zabudovaným do silanolových spojníc blízko povrchu silikagélovej častice. Tieto polárne skupiny umožňujú prienik vody a hydratáciu povrchu silikagélu a zároveň zabraňujú porušeniu uhlíkového reťazca. Táto patentovaná väzbová technológia umožňuje zachovanie rozvinutých uhľovodíkových reťazcov aj pri použití 100% vodnej mobilnej fázy.

Obrázok 1 ukazuje schopnosť kolón Acclaim Organic Acid zachovať konzistentnú retenciu a účinnosť so 100% vodnou mobilnou fázou za podmienok stop-flow. Pri testovaní metódou stop-flow, kedy je tlak na kolóne eliminovaný, má stacionárna fáza tendenciu k vylúčeniu polárnej mobilnej fázy a narušenie chemicky viazanej stacionárnej fázy alebo jej vyschnutie. Týmto spôsobom bola porovnaná kolóna Acclaim Organic Acid s konvenčnou kolónou s reverznou fázou C18. Unikátna chémia kolóny Acclaim OA odoláva poškodeniu a poskytuje reprodukovateľné výsledky.

Obr. 1: Porovnanie konvenčnej C18 kolóny a kolóny Acclaim Organic Acid na citlivosť k hydrofóbnemu kolapsu v podmienkach 100% vodnej mobilnej fázy. Kolóna Acclaim OA si zachováva stálu retenciu organických kyselín, zatiaľ čo konvenčná fáza C18 vykazuje významné zníženie retencie.

Obr. 1 – Porovnanie konvenčnej C18 kolóny a kolóny Acclaim Organic Acid na citlivosť k hydrofóbnemu kolapsu v podmienkach 100% vodnej mobilnej fázy. Kolóna Acclaim OA si zachováva stálu retenciu organických kyselín, zatiaľ čo konvenčná fáza C18 vykazuje významné zníženie retencie.

Vylepšená pH stabilita

Retencia organických kyselín na reverznej fáze sa zvyšuje pri použití mobilnej fázy s nízkym pH. V takých podmienkach vykazuje väčšina konvenčných HPLC kolón zníženú citlivosť v dôsledku štiepenia väzieb v stacionárnej fáze kyslou mobilnou fázou. Táto hydrolýza mobilnou fázou vedie k častejšej potrebe výmeny kolóny. Patentovaná fáza kolón Acclaim Organic Acid odoláva hydrolýze pri nízkom pH. Obrázok 2 ukazuje hydrolytickú stabilitu kolóny Acclaim Ogranic Acid pre pH=1. Retencia, symetria píkov a účinnosť sú zachované aj po tridsiatich dňoch vystavenia podmienkam nízkeho pH.

Obr. 2: Retencia, asymetria píkov a účinnosť kolón Acclaim Organic Acid v priebehu 30tich dní v podmienkach nízkeho pH (pH = 1)

Obr. 2 – Retencia, asymetria píkov a účinnosť kolón Acclaim Organic Acid v priebehu 30tich dní v podmienkach nízkeho pH (pH=1)

Na obrázku 3 je vidieť odolnosť a reprodukovateľnosť kolón Acclaim Organic Acid pri pH=2,68, kolóna zaisťuje maximálnu retenciu dôležitých alifatických organických kyselín aj pri dlhodobom používaní.

Obr. 3: Kolóna Acclaim Organic Acid zachováva rozlíšenie a retenciu hydrofilných organických kyselín po dlhodobom použití 100% vodnej mobilnej fázy o nízkom pH

Obr. 3 – Kolóna Acclaim Organic Acid zachováva rozlíšenie a retenciu hydrofilných organických kyselín po dlhodobom použití 100% vodnej mobilnej fázy o nízkom pH

Široké spektrum aplikácií

Kolóny Acclaim OA sú vhodné pre analýzu malých hydrofilných organických kyselín, C1 až C7 alifatických kyselín, rovnako ako hydrofilných aromatických kyselín. Kolóny sú využívané pre kontrolu kvality potravín, liečiv, pokovovacích kúpeľov pre výrobu polovodičov, chemikálií a medziproduktov chemickej výroby.

Kľúčové aplikácie:

 • Alifatické organické kyseliny
  • Pomarančový džús
  • Červené víno
  • Športové nápoje
  • Čerstvá citrónová šťava
  • Zmesi pre výrobu štiav
 • Organické kyseliny pri výrobe liečiv
 • C1-C7 alifatické organické kyseliny
 • Kyselina akrylová a jej oligoméry
 • Kyselina salicylová
 • Kyselina hydroxyfenyloctová
 • Benzénpolykarboxylové kyseliny
 • Niektoré aminokyseliny

Kolóny Acclaim OA sú kompatibilné aj so 100% vodnou mobilnou fázou, aj s organickými rozpúšťadlami. Je teda možné použiť rôzne rozpúšťadlá a ich kombinácie. Napríklad pre analýzu C1 až C7 alifatických organických kyselín je na začiatku použitá vodná mobilná fáza s nízkym pH a následne je pridaný acetonitril pre elúciu organických kyselín s vyššou molekulovou hmotnosťou, viď obrázok 4.

Obr. 4: Separácia C1 až C7 alifatických organických kyselín na kolóne Acclaim Organic Acid

Obr. 4 – Separácia C1 až C7 alifatických organických kyselín na kolóne Acclaim Organic Acid

Kolóny Acclaim OA je možné využiť na kontrolu kvality potravín, napríklad pre stanovenie organických kyselín v pomarančovom džúse (obrázok 5) alebo v bielom víne (obrázok 6).

Obr. 5: Stanovenie organických kyselín v pomarančovom džúse na kolóne Acclaim Organic Acid

Obr. 5 – Stanovenie organických kyselín v pomarančovom džúse na kolóne Acclaim Organic Acid

Obr. 6: Stanovenie organických kyselín v bielom víne na kolóne Acclaim Organic Acid

Obr. 6 – Stanovenie organických kyselín v bielom víne na kolóne Acclaim Organic Acid

Obrázok 7 ukazuje možnosť analýzy aminokyselín na kolóne Acclaim OA za použitia 40 mM pufra s pH=2,65 s UV detekciou.

Obr. 7: Separácia aminokyselín na kolóne Accalim Organic Acid

Obr. 7 – Separácia aminokyselín na kolóne Accalim Organic Acid

Dokumenty na stiahnutie: