Easion

O produkte

Dionex Easion IC - vynikajúce rozšírenie série iónových chromatografov Thermo Dionex

Predovšetkým malé ekologické a akademické výukové laboratóriá, špecializujúce sa na analýzu pitných vôd, môžu ťažiť z jednoduchého nastavenia, ľahkej prevádzky a veľmi kvalitných výsledkov nového prírastku v rodine iónových chromatografov Thermo Dionex - modelu Easion!

Nový systém iónovej chromatografie Thermo Scientific™ Dionex™ Easion je užívateľsky prívetivý a navrhnutý tak, aby poskytoval konzistentné výsledky a vynikajúce rozlíšenie rutinnej aniónovej a katiónovej analýzy pitnej vody pri súčasnom obmedzení prevádzkových nákladov. Ponúka predkonfigurované súpravy pre analýzu aniónov alebo katiónov, je potrebné iba jednoduché riedenie koncentrátov eluentu a činidla pre supresor, čo zrýchľuje a zjednodušuje nastavenie a prevádzku systému. Súprava k IC Dionex Easion je vybavená kolónou, supresorom a príslušným spotrebným materiálom, teda všetkým, čo je pre analýzy potrebné. Jednoduchý dizajn systému nevyžaduje žiadne ďalšie vybavenie - umožňuje užívateľom všetkých úrovní a schopností prevádzkovať rutinné metódy iónovej chromatografie. Systém je navrhnutý tak, aby zefektívnil všetky postupy a minimalizoval prevádzkovú údržbu, a umožnil aj menším laboratóriám veľmi ľahko vykonávať analýzy, ako sú napríklad stanovenia bežných aniónov v pitnej vode podľa US EPA 300 a ďalšie podobné metódy.

Systém Dionex Easion IC je jednokanálový prístroj, s jednoduchou prevádzkou i údržbou, čo pracovníkom laboratória umožňuje, namiesto nastavovania a optimalizácie systému, sústrediť sa na analýzu vzoriek. Nový systém je navrhnutý bez peristaltických a pomocných čerpadiel, čo prispieva k zníženiu nákladov na analýzu a zníženiu servisných odstávok systému.

Systém Dionex Easion IC ďalej rozširuje možnosti analýz iónových chromatografov Thermo Dionex - a je len na Vás, či tieto možnosti využijete!

Monika Kondeková (kondekova@pragolab.sk)

Viac informácií nájdete na stránkach výrobcu: www.thermofisher.com