Iónová chromatografia

ICS-900
ICS řady 900, 1100 a 1600 jsou kompaktní iontové chromatografy připraveny pro maximální nasazení pro analýzu aniontů a kationtů s vodivostní detekcí s předřazeným supresorem.

Detail

ICS-1100
ICS řady 900, 1100 a 1600 jsou kompaktní iontové chromatografy připraveny pro maximální nasazení pro analýzu aniontů a kationtů s vodivostní detekcí s předřazeným supresorem.

Detail

ICS-1600
ICS řady 900, 1100 a 1600 jsou kompaktní iontové chromatografy připraveny pro maximální nasazení pro analýzu aniontů a kationtů s vodivostní detekcí s předřazeným supresorem.

Detail

ICS-2100
Kompaktní iontový chromatograf s elektrolyticky generovaným eluentem (i v gradientovém režimu). Systém se konfiguruje ve standardní či microbore uspořádání, s vodivostním detektorem a elektrolytickým supresorem.

Detail

ICS-4000
Vysokotlaká kapilární iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem. Systém je navržen a optimalizován pro provoz 24 hodin denně/7 dní v týdnu s minimální spotřebou provozních surovin, vodivostní detektor lze doplnit elektrochemickým a novým „charge“ detektorem.

Detail

ICS-5000
Vysokotlaká iontová chromatografie s elektrolyticky generovaným eluentem i v gradientovém režimu, gradientové pumpy, duální systém pro analýzu aniontů i kationtů paralelně; standardní, microbore i kapilární uspořádání s pracovním tlakem až 6000 psi.

Detail