ICS-6000

O produkte

Vysokotlakový iónový chromatograf predstavuje robustný analytický systém s možnosťou použitia operačného tlaku až do 6000 psi. Ponúka súbor rôznych funkcií, ktoré Vám umožnia dosiahnuť požadované výsledky jednoduchšie a rýchlejšie.
Zabezpečte si bezproblémový chod Vášho laboratória s využitím:
  • jedno – dvojkanálovej konfigurácie systému
  • spojovacích kapilár s minimálnym mŕtvym objemom
  • automatickým sledovaním využitia a výkonnosti spotrebného materiálu
  • elektrolyticky generovaným eluentom prostredníctvom technológie RFIC-EG
  • ovládania systému IC pomocou tabletu pre jednoduchšie monitorovanie analýz
  • konfigurácie v štandardnom, microbore a kapilárnom usporiadaní
  • IC kolón s veľkosťou častíc 4 µm pre dosiahnutie lepšieho rozlíšenia a skrátenia času analýz.
Viac informácií TU .