Aquion

O produkte

Novinka Dionex Aquion je kompaktný iónový chromatograf pripravený pre maximálne nasadenie v analýze aniónov a katiónov s využitím vodivostnej detekcie a elektrolytického supresora. Jednoduchá a kompaktná platforma iónového  chromatografu Aquion umožňuje aj menším laboratóriám spoľahlivo analyzovať anióny a katióny prítomné vo vzorkách vôd. Nová elektrolytická supresia uhličitanovej mobilnej fázy vedie k zlepšeniu pomeru signál/šum a k zníženiu detekčných limitov. Softvérové ovládanie iónového chromatografu zabezpečuje SW Chromeleon, ktorý je možné použiť pri všetkých chromatografických zariadeniach spoločnosti Thermo Scientific. 

Viac informácií  TU .