ICS-4000

O produkte

Vysokotlaková kapilárna iónová chromatografia s elektrolyticky generovaným eluentom. Systém je navrhnutý a optimalizovaný pre pracovný výkon 24 hodín denne/ 7 dní v týždni s minimálnou spotrebou prevádzkových surovín. Vodivostný detektor je možné doplniť elektrochemickým a novým „Charge“ detektorom.

Viac informácií TU.