PREDSTAVENIE NOVINIEK SPOLOČNOSTI THERMO FISHER SCIENTIFIC

Spoločnosť Thermo Fisher Scientific predstavila počas 69. konferencie Americkej spoločnosti pre hmotnostnú spektrometriu (ASMS) vo filadelfskej Pennsylvania Convention Center sériu noviniek, ktoré do Českej a Slovenskej republiky prináša prostredníctvom partnerskej spoločnosti PRAGOLAB .

Svetový líder v analytickej inštrumentácii pokračuje v masívnom vývoji softvérových nástrojov pre proteomické, metabolomické a lipidomické aplikácie (nové verzie Proteome Discoverer 3.0 , Compound Discoverer 3.3 , Lipid Search 5.0 a Biopharma Finder 5.0 ), ako aj v mohutnej expanzii dedikovaných biofarmaceutických hmotnostne spektrometrických systémov na báze vysoko oceňovanej série orbitrapov Exploris.

Nový Orbitrap Exploris MX Mass Detector je určený pre rutinnú prácu do laboratórií na vývoj a výrobu biofarmaceutických preparátov a v kombinácii s unikátnym Vanquish UHPLC či Neo (nový zástupca nízko-prietokových kvapalinových chromatografov s pracovným tlakom do 1500 bar a prietokmi od 1 nl/min po 100 ul/min bez prestavieb) predstavuje silný nástroj v analýze monoklonálnych protilátok, vakcín, fúznych proteínov či oligonukleotidov.

Obr%C3%A1zek1.jpg