Orbitrap Exploris 120 a 240

Najmodernejšia platforma high-field orbitálnych pascí Orbitrap Exploris získala k  Exploris 480 nové prírastky v podobe: Exploris 120 s rozlíšením 120 000 FWHM na rutinné aplikácie stanovenia presnej koncentrácie s potvrdením štruktúry analytov (toxikológia, životné prostredie, farmácia), a  Exploris 240 s rozlíšením 240 000 FWHM, ako ideálny nástroj pre biofarmaceutické charakterizácie či metabolomické štúdie či analýzu peptidov. Vďaka zabudovanému softvéru AcquireX je možné s ľahkosťou dosiahnuť hĺbkové profilovanie v metabolomike či proteomike. Rýchlosť, citlivosť, rozmery a aplikačný záber napĺňa pôvodnú víziu vynálezcu orbitálnych pascí Alexandra Makarova - mimoriadny a dostupný nástroj s vysokým rozlíšením do každého laboratória.

orbi_2020.jpg