Surface Measurement Systems

SMS_logo.png

Spoločnosť Surface Measurement Systems vyvíja a navrhuje inovatívne experimentálne techniky a vybavenia pre fyzikálne-chemickú charakterizáciu komplexných pevných látok. Ako svetový líder v technikách dynamickej sorpcie pár a inverznej plynovej chromatografie poskytuje profesionálnu prvotriednu podporu a pomáha riešiť problémy v oblasti výskumu a vývoja, napríklad štúdie stability, povrchových vlastností práškov, farmák a pod.

Vďaka svojmu portfóliu nájde uplatnenie aj vo vedeckom výskume, aj v priemysle farmaceutickom, kozmetickom, potravinárskom a v oblasti biomateriálov, polymérov či katalyzátorov.

Odkaz na stránky dodávateľa: Surface Measurement Systems