Spolupráca s Cleanliness Audits Excellence

Cleanliness Audits Excellence

Súbor aktivít a odbornej činnosti Cleanliness Audits Excellence® , predstavuje výkon odborných auditov a posudzovania Technickej čistoty s využitím licenčného software Soft-TC na úrovni medzinárodne registrovaných činnosti podľa WIPO IR 018034457_01.

Audítorský tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov v oblasti Technickej čistoty
Auditov čistoty ako aj aplikačných metód hodnotenia kontaminácii prostredníctvom mikroskopie.

Ako líder v oblasti výkonu Auditov čistoty a rastúcich požiadaviek zo strany koncových klientov organizujeme odbornú prípravu Auditorov čistoty v súlade s registrovanou platformou Cleanliness Audits Excellence®.

Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám ju položiť. Sme tu pre Vás.