DVS Vapor Pressure Analyser (VPA)

O produkte

Vapor Pressure Analyser (VPA) je analyzátor tlaku par pevných látek, kapalin a olejů pomocí Knudsenovy efúzní cely. 

Tlak par je důležitou fyzikální vlastností materiálu, která definuje množství materiálu v plynné fázi, které existuje v rovnováze s původním materiálem. Znalost tlaku par je žádoucí u toxických látek (pesticidy, hnojiva), aby se zabránilo atmosférické akumulaci toxických sloučenin, a také u polymerů, u kterých může ztráta aditiv (změkčovadla, UV adsorbenty) způsobit nežádoucí změny jejich vlastností. Tlak par je při termodynamické rovnováze funkcí teploty a je charakteristikou vyžadovanou EPA a ECH při registraci materiálu. Lze vybavit systémem pro vysušení vzorku (až 400 °C). Volitelně lze vybavit vakuovým systémem dosahujícím tlaku až 1*10-7 Torr. 

  • Teplotní rozsah: 20-85 °C
  • Vakuový systém 1*10-3 Torr
  • Hmotnost vzorku (typicky): 1-100 mg
  • OECD, Guideline 104

Odkaz: www.surfacemeasurementsystems.com