GraviSorp 120

O produkte

Nový automatický gravimetrický analyzátor založený na metóde sorpcie vodných pár je efektívnym riešením pre stanovenie izoteriem vodných pár pre výskum a kontrolu kvality. Kompletné automatické meranie procesov spolu s precíznymi váhami, širokým rozsahom podmienok a s ľahko ovládateľným softvérom z neho robia ideálny prístroj pre vysoký výkon s minimálnou údržbou a nákladmi.

  • kompletne automatizovaný systém: automatické váženie a zmena podmienok v závislosti na nastavení
  • ľahká obsluha s minimom údržby
  • ľahko ovládateľný softvér s exportom dát
  • výsledky ukladané do databázy so zálohovaním
  • vysoká navážka vzorky s kapacitou až 120 g (400 gramov voliteľne)
  • vysoké rozlíšenie a presnosť váh
  • 11 meraných vzoriek súčasne