FT4 Powder Rheometer

O produkte

Práškový reometer FT4 Powder Rheometer ® bol pôvodne navrhnutý s jedným cieľom – charakterizovať reológiu alebo tokové vlastnosti práškov. To zostalo primárnou funkciou i dnes, ale nové vyvinuté príslušenstvo a metodiky učinili z FT4 Powder Rheometer ® univerzálnym nástrojom pre testovanie práškov.

Charakteristika

 • použitie v oblasti výskumu a vývoja, QC, QA, formulácie, výroby
 • simulácie procesov a optimalizácie procesov a kvality produktov na základe nameraných dát
 • priame meranie vplyvu prevzdušňovania, konsolidácie, vlhkosti, prietoku kvantifikuje dopady prevzdušňovania, konsolidácie, vlhkosti, toku, oderu, trenia a adhézie u stien, segregácie, tvrdosti, elektrostatického náboja a ďalších
 • výborná opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
 • plná automatizácia a vysoká citlivosť

Aplikácie FT4 Powder Rheometer ®

 • plnenie
 • lisovanie tabliet
 • tok násypkou
 • mokrá granulácia
 • miešanie
 • suché práškové inhalátory
 • transport

Použitie

 • farmácia
 • potraviny
 • kozmetika
 • tonery
 • kovy
 • keramika
 • plasty
 • práškové nátery
 • stavebné materiály