UPT Uniaxial Powder Tester

O produkte

Nový stolní přístroj pro velmi jednoduché a rychlé měření s vysokou citlivostí pro cenově příznivou charakterizaci práškových materiálů. UPT umožňuje opakovatelné a spolehlivé testování prášků jako alternativu k tradičním technikám.

Unaxiální testování spočívá nejdříve ve vytváření kompaktního válce ve skleněné nádobě z měřeného materiálu. Objímka se následně odstraní a vzorek je namáhán vertikální silou až do jeho rozpadnutí. Výsledkem je síla potřebná k rozlomení válce (uUYS - uniaxial Unconfined Yield Strenght). Touto technikou je možné spolehlivě vyhodnotit tok prášků FF (toková funkce).

Aplikace UPT Uniaxial Powder Tester
 • plnění
 • lisování tablet
 • tok násypkou
 • mokrá granulace
 • míchání
 • suché práškové inhalátory
 • transport
Použití
 • farmacie
 • potraviny
 • keramika
 • detergenty
 • keramika
 • plasty
 • stavební materiály
 • chemický průmysl

Konsolidační stanice

Konsolidační offline stanice umožňuje vystavit vzorky prášku různým podmínkám prostředí, jako například zvýšená teplota a vlhkost po delší dobu pod požadovaným MPS. Umožňuje simulaci mnohých průmyslových procesů.