Práškový difraktometer ARL EQUINOX 100

O produkte

Základný stolový model práškového difraktometra. Vyniká nízkou hmotnosťou, možnosťou zapojenia do štandardnej elektrickej zásuvky a integrovaným chladením. Vďaka technológii zahnutého CPS detektora umožňuje merať všetky difrakčné píky simultánne a celá analýza môže byť veľmi rýchla.

V závislosti od zvoleného príslušenstva a konkrétnej konfigurácie je možné s prístrojom Equinox uskutočniť kvalitatívnu analýzu, identifikáciu fáz a fázových prechodov, určenie veľkosti kryštalitov, štruktúru kryštálu aj Rietveldovu analýzu.

           6%20pozicov%C3%BD%20changer_no%20bkg.png   Kapil%C3%A1ra_no%20bkg.png   SSRT_noBkg.png

Práškový difraktometer EQUINOX 100 ponúka:
  • Meranie v reálnom čase cez 110° 2Theta
  • "Real time" zobrazovanie difraktogramu
  • Automatické vyhľadanie píkov
  • Dekonvolúcia
  • Identifikácia a kvantifikácia fázy
  • Stupeň kryštalinity
  • Mriežkové parametre, veľkosť kryštalitu, deformácia mriežky
  • Štruktúrna analýza
  • Voľne šíriteľná databáza
  • Voliteľné: ICCD, PDF2 alebo PDF4

Ag%20behenate_Equinox100.png
Behanát striebra - reflexný mód, 10 s

ZnO_Equinox100.png
Prášok ZnO - reflexný mód, 300 s