Práškový difraktometer ARL EQUINOX 1000

O produkte

Práškový difraktometer Equinox 1000 je jedinečným spojením stolného prístroja a 3kW generátora. V kombinácii s germániovým monochromátorom možno merať kα1 prechody a rozlíšenie je úplne postačujúce pre SAXS analýzu. Prístroj je možné vybaviť 30pozičným meničom vzoriek.
SampleChanger%2030_no%20bkg.png                             6%20pozicov%C3%BD%20changer_no%20bkg.png
                           
Práškový difraktometer EQUINOX 1000 ponúka:
  • Meranie v reálnom čase cez 110° 2Theta
  • "Real time" zobrazovanie difraktogramu
  • Automatické vyhľadanie píkov
  • Dekonvolúcia
  • Identifikácia a kvantifikácia fázy
  • Stupeň kryštalinity
  • Mriežkové parametre, veľkosť kryštalitu, deformácia mriežky
  • Štruktúrna analýza
  • Voľne šíriteľná databáza
  • Voliteľné: ICCD, PDF2 alebo PDF4

Si%20powder%202%20min_Equinix%201000.png


Si prášok - reflexný mód, 2 min


Ag%20behanate%2010%20min_Equinox%201000.
Ag behanát - reflexný mód, 10 min