Práškový difraktometer ARL EQUINOX 3000

O produkte

Najmodernejší a najuniverzálnejší vedecký práškový difraktometer v našom portfóliu. Kľúčovým slovom je tu univerzálnosť. V závislosti od použitého detektora a príslušenstva možno Equinox 3000 využiť k štúdiám s vysokým rozlíšením, spresneniam mriežok, dynamickým štúdiám a pod.

Equinox%203000_obr1.png                             Equinox%203000_obr2.png  


Práškový difraktometer EQUINOX 3000 ponúka:
  • Meranie v reálnom čase cez 120° 2Theta
  • "Real time" zobrazovanie difraktogramu
  • Automatické vyhľadanie píkov
  • Dekonvolúcia
  • Identifikácia a kvantifikácia fázy
  • Stupeň kryštalinity
  • Mriežkové parametre, veľkosť kryštalitu, deformácia mriežky
  • Štruktúrna analýza
  • Voľne šíriteľná databáza
  • Voliteľné: ICCD, PDF2 alebo PDF4

LaB6%2010%20min_Equinox%203000_white.png
LaB6 prášok - reflexný mód, 10 min