XPS

K-Alpha
XPS spektrometr K-Alpha představuje zcela novou koncepci povrchových analyzátorů využívajících metodu vysokého rozlišení vysoceenergetického prvkově charakteristického rentgenova záření, tj. vysoce energetických fotonů. K-Alpha je koncipován tak, aby uspokojil akademická a vědecko-výzkumná pracoviště v oblasti studia povrchových vlastností a povrchových struktur, ale má ambice a vlastnosti pronikat i do vysoce kvalifikovaných rutinních centrálních provozních laboratoří, např. v oblasti metalurgie a speciálních materiálů.

Detail

Escalab 250Xi
Novinka v portfoliu 'Surface Analysis' od Thermo Scientific - Escalab 250Xi je nejnovější inovací populárního XPS spektrometru ESCALAB. Escalab 250Xi je špičkové, vysoce výkonné, multifunkční zařízení pro studium povrchů a povrchových filmů metodami XPS.

Detail

Theta Probe
Theta Probe je unikátní 'small-spot' analyzátor povrchových filmů (Thermo Scientific), který metodou ARXPS (Angle-resolved XPS), díky mikrofokusujícímu monochromátoru, umožňuje rychlou analýzu filmů do hloubek až 15 mm. Zařízení umožňuje sledování vzorků až do velikosti 70 x 70 x 25 mm. Díky automatizované, programovatelné manipulaci se vzorkem je dosaženo vysokého analytického výkonu.

Detail