Kolóny pre špeciálne aplikácie

O produkte

Thermo Scientific GC kolóny pre špeciálne aplikácie ako sú analýzy pesticídov, alkoholu v krvi alebo prchavých organických polutantov.

• TraceGOLD TG-VRX GC Columns
• TraceGOLD TG-VMS GC Columns
• TraceGOLD™ TG-OCP I and II GC Columns
• TraceGOLD™ TG-OPP I and II GC Columns
• TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC Columns
• TraceGOLD™ TG-Dioxin GC Columns