Orbitrap Fusion Lumos

O produkte

Nejvybavenější hybridní vysoko-rozlišující hmotnostní spektrometr Orbitrap Fusion Lumos , označovaný také jako Tribrid Lumos nabízí využití tří hmotnostně spektrometrických technik – kvadrupól, dvoukomorovou lineární iontovou past a orbitální iontovou past (Orbitrap). S rozlišením až 1 000 000 v kombinaci s HCD a volitelnou ETD fragmentací se stal spolu s Orbitrap Fusion bezkonkurenčním a nejvyhledávanějším nástrojem v proteomice.

Více informací najdete zde.