Iónové pasce

LTQ XL
Hmotnostný spektrometer LTQ XL vyvinutý na báze lineárnej iónovej pasce s vysokou citlivosťou v tandemovom MSn režime.

Detail