Kvadrupóly

ISQ EC
Robustný a cenovo dostupný hmotnostný detektor k HPLC a IC na báze jednoduchého kvadrupólu.

Detail

TSQ Fortis
Hmotnostné spektrometre radu TSQ pracujúce na princípe trojitého kvadrupólu pre rutinné aplikácie v komplikovaných matriciach s AIM (Active Ion Management) technológiou.

Detail

TSQ Quantis
TSQ Quantis je hmotnostným spektrometrom pracujúcim na princípe trojitého kvadrupólu pre náročné aplikácie pri dosiahnutí veľmi nízkych koncentračných detekčných limitov v komplikovaných matriciach.

Detail

TSQ Altis
TSQ Altis prémiový hmotnostný spektrometer pracujúci na princípe trojitého kvadrupólu pre najnáročnejšie aplikácie pre dosiahnutie extrémne nízkych koncentračných detekčných limitov v matriciach rôzneho charakteru.

Detail