Exactive Plus Orbitrap

O produkte

Vysoko-rozlišujúci hmotnostný spektrometer Thermo ScientificTM ExactiveTM Plus Orbitrap umožňuje vykonávať necielenú analýzu - screening, ako aj kvantifikáciu sledovaných látok s rozlíšením až 140 000. Spektrometer a jeho hmotnostný rozsah 50-6 000 m/z (vo verzii EMR-enhanced mass range až 20 000 m/z) s možnosťou ionizácie ESI, APCI a APPI ponúka využitie v analýze širokého spektra látok, zvlášť potom s voliteľnou HCD kolíznou celou (Higher-Energy Collisional Dissociation), ktorá pridáva prvok fragmentácie pre potvrdenie štruktúry látok. Systém je rozšíriteľný na tandemový MS/hrMS (Orbitrap Q Exactive) predradením kvadrupólu pred vysoko-rozlišovací prvok, orbitrap.

Viac informácií na http://planetorbitrap.com/