Exploris 240

O produkte

Thermo ScientificTM Orbitrap ExplorisTM 240 hmotnostný spektrometer s excelentným rozlíšením 240 000 FWHM ašpiruje na ideálny nástroj pre biofarmaceutické charakterizácie, ale tiež rutinné kvantifikačné aplikácie s konfirmáciou (toxikológia, životné prostredie, farmácie). Vďaka implementovanému softvéru AcquireX možno dosiahnuť hĺbkové profilovanie v metabolomike i proteomike. Rýchlosť, citlivosť, rozmery a aplikačný záber napĺňa pôvodnú víziu vynálezcu orbitálnych pascí Alexandra Makarova - mimoriadny a dostupný nástroj s vysokým rozlíšením do všetkých laboratórií.
Viac informácií nájdete TU.