Exploris 480

O produkte

Úplne nový dizajn benchtop Q-Orbitrap zariadenia s orbitálnou pascou rovnakou ako u série Tribrid s minimálnou potrebou kalibrácie hmôt dosahuje rozlíšenie až 480 000 a skenovaním až 40 Hz v MS/MS móde. Unikátne skenovacie módy pre kvantifikáciu (TurboTMT a PrecursorFit) spolu s akvizičnými metódami rozšírenými o Boxcar (DDA i DIA) a SureQuant umožňujú využiť toto zariadenie pre komplexnú kvalitatívnu a kvantitatívnu proteomiku (top-down, mapping, deep profiling, PTM, LFQ, SILAC, TMT) a biofarmaceutické štúdie (intaktné proteíny, multi-atribute workflow, antibody-drug conjugate). Exploris je možné vybaviť iónovou mobilitou (FAIMS) a internou kalibráciou (IC).

Zistite viac TU a kontaktujte nás!