SMART DIGEST KIT

O produkte

Získejte vysoce kvalitní analytické výsledky díky štěpení proteinů pomocí SMART Digest od firmy  Thermo Scientific . Tyto kity zajišťují rychlé a jednoduché štěpení proteinů s vysokou reprodukovatelností i citlivostí. V porovnání s konvenčními postupy, použití SMART Digest Kitu zahrnuje 3 kroky, proces je výrazně rychlejší (většinou 60 minut), má vyšší prostupnost, reprodukovatelnost a citlivost a je možné ho automatizovat.

SMART Digest Kit je dostupný v několika variantách:

  • SMART Digest Kit Trypsin ( více zde )
  • SMART Digest Kit Chymotripsin (více zde )
  • SMART Digest Kit Proteinkinase K (více zde )
  • SMART Digest IA Protein A Kit (více zde )
  • SMART Digest IA Streptavidin Kit (více zde )
  • SMART Digest IA Protein G Kit (více zde )