Accucore HPLC a UHPLC kolóny

O produkte

Thermo Scientific Accucore HPLC a UHPLC kolóny sú založené na technológii pevného jadra. Obsahujú častice o veľkosti 1,5 μm, 2,6 a 4 μm a majú veľmi malú distribúciu veľkosti častíc. Jedinečná technológia umožňuje použitie vysokých rýchlostí. Zabezpečuje vysoké rozlíšenie, robustnosť, dlhú životnosť a nižšie spätné tlaky.

11 typov fáz: RP-MS, C18, C8, aQ, Polar Premium, Phenyl-Hexyl, Phenyl-X, PFP, C30, HILIC a Urea-HILIC. Accucore XL HPLC kolóny s časticami s pevným jadrom o veľkosti 4 µm a s náplňami C18 alebo C8.

Najnovšie informácie, aplikácie a všetky ACCUCORE HPLC a UHPLC kolóny si môžte pozrieť, prípadne stiahnuť na stránke www.thermoscientific.com/accucore

Accucore Vanquish 1,5 µm
Accucore RP-MS
• Accucore C18