BioLC_MAbPac HPLC a UHPLC kolóny

O produkte

Séria BioLC kolón MAbPac sa používa na separáciu monoklonálnych protilátok.

MAbPac Protein A
MAbPac SEC-1
MAbPac SCX-10
MAbPac HIC Family : MAbPac HIC-10; MAbPac HIC-20; MAbPac HIC-Butyl
MAbPac RP