Acclaim kolóny HPLC pre špeciálne aplikácie

O produkte

HPLC a UHPLC kolóny na špeciálne aplikácie zabezpečujú kvalitné riešenie s jednoduchým použitím najmä pri enviromentálnych a farmaceutických aplikáciách.

Séria Acclaim HPLC a UHPLC kolón pre špeciálne aplikácie :
Acclaim AmG C18 – separácia aminoglykozidových antibiotík
Acclaim Trinity P1 a P2 – separácia liečivých látok (API) a ich protiiónov
Acclaim Organic Acid – rýchla analýza organických kyselín
Acclaim Surfactant and Surfactant Plus – separácia povrchovo aktívnych látok
Acclaim Explosives – separácia rezíduí výbušných látok
Acclaim Trinity Q1 – analýza herbicídov dikvát a parakvát
Acclaim Carbamate – separácia karbamátových pesticídov
Acclaim Carbonyl C18 – analýza DNPH (dinitrophenylhydrazín) derivátov aldehydov a ketónov