LC a IC spotrebný materiál

Širokú skupinu produktov tvorí spotrebný materiál pre kvapalinovú a iontovú chromatografiu: konektory, slučky na vzorky, spojovacie diely, spojovacie kapiláry, rezačky kapilár, ventily a slučky Rheodyne, ventily Valco, rôzne druhy striekačiek, termostaty na kolóny, degaséry, generátory eluentov, štandarty, reagencie a ďalšie pre iontovú chromatografiu Dionex.