Reagencie a diagnostické kity

Chromatografické štandardy
Combined Seven Anion Standard I
Combined Seven Anion Standard II
Combined Five Anion Standard
Fluoride Standard
Chloride Standard
Sulfate Standard
Combined Six Cation Standard-I
Combined Six Cation Standard-II
Standard for Mass Calibration
Sulfate Standard
Haloacetic Acid Internal Standards
Standard-ISTD 18O Internal Standart for Perchlorate

GC derivatizačné činidlá
Acylačné činidlá
 • MBTFA Acylation Reagent
 • Pentafluoropropanol Acylation Reagent
 • Perfluoro Acid Anhydrides (TFAA, PFAA and HFAA) Acylation Reagents
 • Perfluoroacylimidazoles (TFAI and HFBI) Acylation Reagents
Alkylačné činidlá 
 • Pentafluorobenzyl Bromide (PFBBr) Alkylation Reagent
 • MethElute™ Reagent (TMPAH)
 • Methylate Reagent (DMFDMA)
 • BF3-Methanol Alkylation Reagent
Silylačné činidlá
 • Methoxamine (MOX) Reagent
 • BSA Silylation Reagent
 • BSTFA Silylation Reagent
 • BSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent
 • Hexamethyldisilazane (HMDS)
 • MSTFA and MSTFA + 1% TMCS Silylation Reagent
 • MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent
 • Silylation Grade Solvents (Acetonitrile, Dimethylformamide (DMF), Dimethylsulfoxide (DMSO) Pyridine, Tetrahydrofuran)
 • TMCS Silylation Reagent
 • TMSI Silylation Reagent
 • Tri-Sil BP (BSA:Pyridine) Reagent
 • Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridine) Reagent
 • Tri-Sil TBT (TMSI:BSA:TMCS) Reagent
 • Tri-Sil TP (TMSI:Pyridine) Reagent

Pierce reagencie
Amino Acid Standard H
Marfey’s Reagent (FDAA)
Hydrochloric Acid Solution
Ninhydrin
p-Bromophenacylate Reagent
Peptide Retention Standard
PITC (Edman's Reagent)
TNBSA (Trinitrobenzene Sulfonic Acid)
Vacuum Hydrolysis Tubes
Acetonitrile, LC/MS grade
Dimethylsulfoxide (DMSO)
Pyridine (PY) Sequencing-Grade Preparation
Sequencing Grade Dimethylformamide (DMF)
Water, LC/MS Grade
Formic Acid
Heptafluorobutyric Acid (HFBA)
Triethylamine (TEA)
Trifluoroacetic Acid (TFA)

IC reagencie

Hexanesulfonic Acid
Octanesulfonic Acid
Tetrabutylammonium Hydroxide
Tetrapropylammonium Hydroxide

Silikonizačné kvapaliny

Hydrocarbon Soluble Siliconizing Fluid
Water-Soluble Siliconizing Fluid

Diagnostické kity Biocrates
Bioanalytické kity spoločnosti Biocrates boli vyvinuté pre cielenú detekciu a kvantifikáciu kľúčových produktov a meziproduktov významných metabolických dráh. Koncentrácie jednotlivých metabolitov a ich vzájomné pomery poskytujú dôležitú informáciu o stave organizmu či jeho reakciu na daný podnet. Metabolity sú pomocou kitov zmerané za pár minút a z veĺmi malého množstva vzorky (10 µl). Kity pokrývajú širokú škálu metabolitov (acylkarnitíny, aminokyseliny, biogénne amíny, hexosy, sfingolipidy, glycerofosfolipidy a steroidné hormóny) a dodávajú sa v piatich prevedeniach.
Súčasťou balíčka je USB nosič s hotovými metódami pre hmotnostnú spektrometriu aparatúr Thermo Scientific, AB Sciex a Waters.

AbsoluteIDQ® p150 Kit – pre analýzu 163 metabolitov pomocou FIA-MS/MS
AbsoluteIDQ® p180 Kit – pre analýzu 186 metabolitov pomocou FIA-MS/MS a FIA-MS/MS, HPLC-MS/MS alebo UHPLC-MS/MS
AbsoluteIDQ® Stero17 Kit – pre analýzu 17 steroidných hormonov pomocou LC-MS/MS alebo UHPLC-MS/MS
MetaDisIDQ® Kit – pre analýzu 181 metabolitov a 44 ih pomerov pomocou FIA-MS/MS, LC-MS/MS alebo UHPLC-MS/MS zo zameraním na zistenie metabolických chorôb (metabolický syndróm, diabetes 2. typu, CKD , kardiovaskulárne choroby)
SteroIDQ® Kit – pre analýzu 18 steroidných hormonov pomocou LC-MS/MS s certifikátom pre in-vitro diagnostické testy