Vialky a vrchnáky

VIALKY A VRCHNÁKY PRAGOLAB
Nový sortiment vialiek a uzáverov zahŕňa vyše 850 produktov: MS certifikované vialky, vialky pre kvapalinovú aj plynovú chromatografiu, manuálne a elektronické krimpovacie či dekrimpovacie nástroje a ďalšie.

Detail

Vialky a vrchnáky
Sortiment vialek a vrchnákov zahŕňa cez 850 produktov pre plynovú a kvapalinovú chromatografiu: AVCS vrchnáky, SureStop vialky, vialky pre Virtuoso Vial, MS certifikované vialky, NATIONAL vialky a vrchnáky, CHROMACOL vialky a vrchnáky, manuálne a elektronické krimpovacie - dekrimpovacie nástroje a ďaľšie.

Detail

Virtuoso - automatické označovanie vialiek. Nielen popisovač ale aj informačný systém, ktorý zvyšuje produktivitu práce.

Detail