Termická desorpcia

Unity 2
Termická desorpce (TD) je vysoce univerzální, citlivá a efektivní technika přípravy vzorků pro měření těkavých a částečně těkavých organických sloučenin (VOC a SVOC) ve vzduchu a různých materiálech. Umožňuje bez použití extrakce přímou analýzu vzorku na GC/GC-MS.

Detail