TracePLOT

O produkte

Ponúkame kolóny Thermo Scientific typu PLOT (Porous Layer Open Tubular) s vylepšenou technológiou poskytujúce reprodukovateľné výsledky pre analýzy permanentných plynov, uhľovodíkov a rozpúšťadiel.

TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns: KCl Deactivation
• TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns (Na2SO4 Deactivation)
• TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC Columns
• TracePLOT TG-BOND Q GC Columns
• TracePLOT TG-BOND Q+ GC Columns
• TracePLOT TG-BOND S GC Columns
• TracePLOT TG-BOND U GC Columns