TSQ 8000 Evo trojitý kvadrupol

O produkte

Trojitý kvadrupol je nejjednodušší způsob k dosažení nízkých detekčních limitů s minimální úpravou vzorku za použití plné automatizace pomocí SRM (selected reaction monitoring).

TSQ™ 8000 Evo je první trojitý kvadrupol s možností vyjmutí iontového zdroje za vakua.

Hmotnostní spektrometr je dodáván ve dvojici s GC Thermo Scientific TRACE 1300 GC nebo TRACE 1310 GC , které nabízejí unikátní flexibilitu ve formě 'instant-connect'  výměny injektorů  a detektorů během několika minut .

Systém lze pro zvýšení automatizace vybavit autosamplery Thermo Scientific AI/AS 1310 nebo Thermo Scientific Triplus RSH pro maximální automatizaci v nástřiku kapaliny, head space a techniky SPME.

'Analyzátor pesticidů'
Vedle klasického trojitého kvadrupólu připravilo Thermo pro zákazníky řešící problematiku pesticidů 'dedikovaný analyzátor'. Systém je dodáván jako řešení kompletní analytiky včetně kolon, standardů a analytických podmínek.