Procesní MS pro analýzu plynů

O produkte

Výrobce se od počátku své existence pyšní špičkovými sektorovými analyzátory s excelentní detekcí (Farraday detektor) a tuto technologii použil i zde. Připojeno může být až 16 analyzovaných plynů spolu se šesti kalibračními směsmi, jejichž vstup do iontového zdroje spektrometru je multiplexován. Ohromnou devízou tohoto zařízení je jak rychlost analýzy v řádu vteřin, dynamický lineární rozsah 10 ppb až 100 %, tak hlavně přesnost stanovení, která (vyjádřeno standardní směrodatnou odchylkou) dosahuje řádu tisícin molárních procent daných analytů ve směsi.