TriPlus RSH autosampler

O produkte

TriPlus RSH autosampler s automatickou výměnou stříkaček umožňuje provádět nástřik kapaliny, headspace a SPME v jedné sekvenci.

Nástřik kapaliny
Pro nástřik kapaliny lze použít objem nástřiku od 0,1 do 250 ul v kroku 0,1 ul . Standardně je vybaven držákem na 150 vialek  o velikosti 1 ml, 2 ml, 2,5 ml, nebo lze použít držák na vialky o objemu 10 a 20 ml. Pak je kapacita držáku 54 pozic. Pro nástřik lze použít stříkačky o objemu 5, 10, 100 nebo 250 ul. Sampler sám identifikuje velikost stříkačky. Chyba práce stříkačky je menší než 0,3 RSD %.

Nástřik headspace
Pro nástřik headspace lze použít objem nástřiku od 0,1 do 5 ml v kroku 0,1 ml. Standardně je vybaven držákem na 54 vialek  o velikosti 10 nebo 20 ml. Držáky mohou být použity až 2, takže celková kapacita HS nástřiku je 108 vialek. Pro nástřik lze použít stříkačky o objemu 1 ml, 2,5 ml a 5 ml. Sampler sám identifikuje velikost stříkačky. Chyba práce stříkačky je menší než 1 RSD %.Inkubace vzorku probíhá v inkubátoru na 6 vialek s teplotním rozsahem 40 – 150°C s krokem 1°C a mícháním. Stříkačka je proplachována inertním plynem.

SPME nástřik
Toto zařízení využívá inkubátoru používaného pro headspace a stejný typ vialek (10 nebo 20 ml). Umožňuje ohřev (inkubaci) vzorku a  SPME jehly do 150°C a nastavení času sorpce až 600 min. Držák vialek pro SPME je 54 pozicový. Jedná se o unikátní zařízení pracující s hliníkovými víčky headspace vialek a tím odpadá namáhavé a fyzicky náročné otvírání  vzorkovnic.