Hydroxide-Selective Anion-Exchange Monolithic Columns

O produkte

Nové IonSwift aniont-výměnné monolitické kolony  poskytují rychle separace s výborným rozlišením malých molekul jako jsou anorganické anionty a organické kyseliny. Tyto kolony umožňují využité větších průtoků mobilní fáze k rychlejším separacím.