IC Trap Columns, IC Concentrator Columns

O produkte

IonPac ® Trapkolóny sú vyrobené , aby zabránili kontaminantom z eluentu interferovať píky počas gradientovej iónovej chromatografie. Trap kolóny sú krátke kolóny inštalované do systému, aby chránily neželané analyty pred preferenciou zo vzorky. Polisher kolóny sú špeciálne kolóny, ktoré dokážu oddeliť protiióny zo vzorky a sú inštalované medzi dávkovač a injektor.

IonPac a IonSwift concentrator columns sú kolóny primárne určené k analýze vôd. Koncentračné kolóny zadržujú ióny z meranej vzorky vody, koncentrujú analyty a znižujú detekčné limity. Majú vnútorný objem stovky mikrolitrov, ale môžu skoncentrovať ióny už z desiatok mikrolitrov.