Specialty Anion-Exchange Packed Columns

O produkte

Tyto aniont-výměnné kolony jsou vhodné pro speciální aplikace jako jsou nesupresivní eluenty v kombinaci s ampérometrickými nebo UV-VIS detektory.