Critical Choices in HPLC

V chromatografii platí, že čím viac rozumiete základným princípom, tým je jednoduchšie vyvinúť metódu.

Táto e-kniha Vám ponúka základné informácie o HPLC:
  • Výber vhodnej kolóny (stacionárnej fázy a rozmerov)
  • Faktory, které je treba zvážiť pri gradientovej elúcii
  • Výber vhodného HPLC detektora
K stiahnutiu: verzia PDF 
K stiahnutiu: verzia pre tablet z iTunes