DÔLEŽITÝ OZNAM


Milí priatelia,

aj napriek nepriaznivému prostrediu v SR a ČR Vám chceme aj naďalej pomôcť zabezpečiť bezproblémový chod a rozvoj Vašich laboratórií, a preto sme prijali nasledovné opatrenia:

Servis 

 • Aby sme poznali stav na Vašom pracovisku, budete kontaktovaní našimi servisnými technikmi.
  • Ak u Vás nie sú obmedzenia, všetky služby prebehnú podľa dohody.
  • V prípade obmedzenia Vašich priestorov, Vás týmto chceme požiadať o potvrdenie tejto skutočnosti e-mailom.
  • Ak vyžadujete z našej strany vyhlásenie alebo vyplnený formulár, obráťte sa, prosím, priamo na nášho servisného technika.
 • Napriek všetkej snahe nás všetkých v PRAGOLAB-e je možné, že situácia nedovolí návštevu technika vo Vašom laboratóriu. Ak by sa tak stalo, budete hneď informovaní. Cieľom je neohroziť Vás ani náš tím.

Obchod

 • Celý náš obchodný tím je Vám k dispozícii.
 • Stretnutia, prezentácie a obchodné rokovania budú prednostne vedené telefonicky alebo v ON-LINE režime, disponujeme nástrojmi pre online komunikáciu, ktoré toto umožňujú.
 • Všetky semináre uskutočníme v ON-LINE režime. O termínoch a spôsobe prihlásenia budete včas informovaní.
 • Praktické kurzy sa odkladajú na priaznivejšie obdobie.

Realizácia

 • Všetky dodávky sa snažíme realizovať v štandardnom režime, avšak môžeme očakávať menšie zdržania, za čo sa vopred ospravedlňujeme.
Prajeme Vám, Vašim rodinám i kolegom veľa šťastia a pevné zdravie.

S pozdravom,
Ing. Ladislav Náměstek , konateľ a RNDr. Mariana Danková, PhD. , prokurista spoločnosti PRAGOLAB s.r.o.

korona.png