GC kolóny pre špeciálne aplikácie

O produkte

Thermo Scientific GC kolóny pre špeciálne aplikácie ako sú analýzy pesticídov, alkoholu v krvi alebo prchavých organických polutantov.