KONIEC PODPORY CHROMELEON 6

Vážení používatelia chromatografického softvéru CHROMELEON 6,
týmto Vám oznamujeme, že verzia 6.8 SR 16 je konečnou verziou softvérovej platformy CHROMELEON 6 a už nie je komerčne dostupná. Aktuálne sú zo strany Thermo Fisher Scientific™ riešené len závažné kritické chyby a problémy.
Od januára 2020 už nebude poskytovaná žiadna podpora pri odstraňovaní akýchkoľvek chýb.

Pozn.: platforma CHROMELEON 6 nie je podporovaná pre WINDOWS 10.

Čo to pre Vás znamená?
Softvér Vám bude fungovať aj po 1. 1. 2020 a to bez akéhokoľvek obmedzenia (existujúce licencie zostávajú platné). Ak však dôjde k nejakej programovej chybe (napr. v dôsledku aktualizácie operačného systému alebo inštalácie ďalšieho softvéru), nebude už táto chyba zo strany Thermo Fisher Scientific™ a teda ani zo strany PRAGOLAB s.r.o. riešená. V takom prípade odporúčame odinštalovanie aktualizácie alebo softvéru, ktorý problém spôsobil. Rovnako nie je možné pre túto platformu rozširovať existujúce licencie (napr. v prípade nákupu nových inštrumentov).

Ako postupovať ďalej?
Optimálnym riešením je zakúpenie aktuálne ponúkaných licencií CHROMELEON 7 . V prípade, že používate viac prístrojov (a to aj v niekoľkých rôznych laboratóriách) pod platformou CHROMELEON 6 a rozhodnete sa pre prechod na platformu CHROMELEON 7 , odporúčame zvážiť možnosť inštalácie verzie ENTERPRISE, ktorá Vám prinesie viacej výhod oproti STAND ALONE inštaláciám.

Organizujeme semináre zamerané na zoznámenie sa s platformou CHROMELEON 7 a sme samozrejme pripravení po dohovore usporiadať seminár priamo vo Vašom laboratóriu.

Neváhajte nás preto, prosím, kontaktovať. Spolu s Vami sa pokúsime nájsť optimálne riešenie pre Vaše laboratórium.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa podpory softvéru CHROMELEON sa dočítate na stránkach Thermo Fisher Scientific™ kliknutím na odkaz: TU

Chromeleon